Кабак Леонід Віталійович (головний редактор), Університет митної справи та фінансів, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Іванченко Олег Васильович (заступник головного редактора), Університет митної справи та фінансів, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович (заступник головного редактора), Університет митної справи та фінансів, в. о. завідувача кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук.

Дерев’янко Тетяна Пилипівна (відповідальний секретар), Університет митної справи та фінансів, начальник редакційно-видавничого відділу.

Акуловський Валерій Григорович, Університет митної справи та фінансів, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, кандидат технічних наук, доцент.

Бабенко Віра Григорівна, Університет митної справи та фінансів, професор кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент.

Богданов Олександр Михайлович, Університет митної справи та фінансів, професор кафедри кібербезпеки, доктор технічних наук, професор.

Гордєєв Олександр Олександрович, Університет банківської справи, завідувач кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент.

Доценко Сергій Ілліч, Український державний університет залізничного транспорту, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, доктор технічних наук, доцент.

Дрозд Олександр Валентинович, Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, доктор технічних наук, професор.

Защолкін Костянтин В’ячеславович, Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, кандидат технічних наук, доцент.

Звєрєв Володимир Павлович, Національна поліція України, помічник Голови Національної поліції України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Змисний Михайло Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, кандидат технічних наук.

Колісник Марина Олександрівна, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент.

Мартинюк Олександр Миколайович, Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, кандидат технічних наук, доцент.

Пасічник Анатолій Миколайович, Університет митної справи та фінансів, професор кафедри транспортних систем та технологій, доктор фізико-математичних наук, професор.

Поночовний Юрій Леонідович, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, доцент кафедри комп’ютерної інженерії, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Смірнов Валерій Васильович, Університет митної справи та фінансів, доцент кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент.

Смоктій Кирило Вікторович, Донецький національний університет імені Василя Стуса, доцент кафедри прикладної математики і теорії систем управління, кандидат економічних наук, доцент.

Сохацький Анатолій Валентинович, Університет митної справи та фінансів, завідувач кафедри транспортних систем та технологій, доктор технічних наук, професор.

Стелюк Барбара Борисівна, Університет митної справи та фінансів, доцент кафедри кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент.

Тарасенко Юрій Станіславович, Університет митної справи та фінансів, доцент кафедри кібербезпеки, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Фесенко Герман Вікторович, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, кандидат технічних наук, доцент.

Шапорін Руслан Олегович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, кандидат технічних наук, доцент.

Шкілюк Олександр Петрович, Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, кандидат технічних наук.

Яремчук Світлана Олександрівна, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», доцент кафедри суднових енергетичних установок та систем, кандидат технічних наук.