Editorial Team

Головний редактор:

Поночовний Юрій Леонідович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Полтавська державна аграрна академія
E-mail: yuriy.ponch@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6856-2013
Scopus author ID: 56446990700

Заступник головного редактора:

Іванченко Олег Васильович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
E-mail: vmsu12@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5921-5757
Scopus author ID: 57190132131

Заступник головного редактора:

Кузьменко Альбіна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій , Університет митної справи та фінансів
E-mail: albinakuzmenko03@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7278-3647
Scopus author ID: 57201028810
Web of Science Core Collection ID: AAO-4616-2021

Заступник головного редактора:

Прокопович-Ткаченко Дмитро Ігорович, кандидат технічних наук, завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій, Університет митної справи та фінансів
ORCID: 0000-0002-6590-3898
Scopus author ID: 57201777932

Відповідальний секретар: 

Деревянко Тетяна Пилипівна
E-mail: redactor.umsf@gmail.com

Члени редакційної колегії:

Йозеф Костолни, PhD, доцент кафедри інформатики, Університет Жиліни, Словаччина
ORCID: 0000-0003-4729-7932
PUBLONS: 3147429

Ян Рабчан, PhD, лектор кафедри інформатики, Університет Жиліни, Словаччина.
ORCID: 0000-0003-2835-9114
Scopus author ID: 57057844100

Анджей Клос, доктор технічних наук, професор інституту інженерної екології та біотехнології, Опольский Університет, Польща
ORCID: 0000-0001-7241-6521
Scopus author ID: 8393479100

Бондаренко Ірина Олександрівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри колії та колійного господарства, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
ORCID: 0000-0003-4717-3032
Scopus author ID: 57169923100

Боярчук Артем Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ORCID: 0000-0001-7349-1371
Scopus author ID: 39760910600

Брежнєв Євген Віталійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник доцент кафедри комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ORCID: 0000-0003-2073-9024
Scopus author ID: 48361046500

Гордєєв Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент. завідувач кафедри кібербезпеки, Університет банківської справи
ORCID: 0000-0003-2517-9388
Scopus author ID: 56447150300

Доценко Сергій Ілліч, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, Український державний університет залізничного транспорту
ORCID: 0000-0003-3021-4192
Scopus author ID: 85070501751

Дрозд Олександр Валентинович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, Одеський національний політехнічний університет
ORCID: 0000-0003-2191-6758
Scopus author ID: 55388226700

Защолкін Костянтин В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, Одеський національний політехнічний університет
ORCID: 0000-0003-0427-9005
Scopus author ID: 56667630800

Змисний Михайло Михайлович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID: 0000-0002-3384-6139
Scopus author ID: 35868199600

Кабак Леонід Віталійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
ORCID: 0000-0001-6267-1772
Scopus author ID: 57202222055

Колісник Марина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент,  доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ORCID: 0000-0002-6264-8705
Scopus author ID: 57193493044

Мартинюк Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, Одеський національний політехнічний університет
ORCID: 0000-0003-1461-2000
Scopus author ID: 57103391900

Пасічник Анатолій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор
ORCID: 0000-0002-8561-1374
Scopus author ID: 57201034234

Фесенко Герман Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
ORCID: 0000-0002-4084-2101
Scopus author ID: 57190123735

Халіпова Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій та міжнародної логістики, Університет митної справи та фінансів
ORCID: 0000-0001-5605-6781
Scopus author ID: 57194705991

Шапорін Руслан Олегович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж, Одеський національний політехнічний університет
ORCID: 0000-0003-4407-2367
Scopus author ID: 57211906969

Шкілюк Олександр Петрович, кандидат технічних наук,  асистент кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID: 0000-0001-9237-4808
Scopus author ID: 55225971400

Щербовських Сергій Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри систем автоматизованого проектування Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID: 0000-0001-8535-733X
Scopus author ID: 8333026100

Яремчук Світлана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових енергетичних установок та систем, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
ORCID: 0000-0002-6736-1471
Scopus author ID: 57190129748