Шановні колеги!

Щиро вітаємо Вас на сторінках журналу «Системи та технології» (категорія «Б»).

Видання "Системи та технології" ("Systems and Technologies") – це науково-практичний журнал з технічних наук, заснований у 1999 році Університетом митної справи та фінансів. Журнал є правонаступником наукового журналу "Вісник Академії митної служби України". Серія: "Технічні науки".

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: 
КВ № 21857-11757 ПР від 21.12.2015 р.

Галузь науки: технічні.

Фахова реєстрація (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з галузі “Технічні науки” зі спеціальностей:

Сторінка журналу у реєстрі наукових видань України. Системи та технології

ISSN друкованої версії журналу: 2521-6643 (print) 

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Системи і технології

Google Scholar: Системи та технології

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мова публікацій: українська, англійська, російська.

Офіційний сайт наукового видання «Системи та технології»: https://st-journal.com

Науковий журнал "Системи та технології" покликаний сприяти розвитку вітчизняного наукового потенціалу шляхом створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот та офіційного визнання наукових публікацій.

У журналі здійснюється публікація наукових, оглядових та науково-методичних праць, присвячених питанням математичного моделювання транспортних систем та інформаційних технологій; підвищення ефективності роботи транспортних підприємств; розвитку засобів сучасних інформаційних технологій, удосконалення складних інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення; взаємодії окремих ланок транспортно-логістичних систем тощо.

Науковий журнал «Системи та технології» об'єднує відомих вчених та практиків у сфері прикладної математики, транспортних технологій, міжнародної логістики, комп’ютерних та військових наук, комп’ютерної інженерії, телекомунікацій та радіотехніки.

Редколегія видання здійснює внутрішнє та/або зовнішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування, провідними транспортно-логістичними організаціями та ІТ-компаніями, митними установами, військовими підрозділами  та департаментом кібербезпеки Національної поліції.

Запрошуємо авторів  до творчої співпраці!